image banner
Cụm thi đua các phường ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chiều 28/02, tại phường Trần Thành Ngọ, cụm thi đua các phường thuộc quận tổ chức kí kết giao ước thi đua năm 2024. 

Quang cảnh hội nghị 

Các đại biểu dự hội nghị 

Năm 2023, cụm thi đua khối phường có 1 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND thành phố, 3 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 8 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen của UBND thành phố, 2 tập thể và 39 cá nhân được tặng giấy khen của UBND quận, 23 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 210 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh  – Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, cụm trưởng cụm thi đua khối phường năm 2023 báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 

Đồng chí Cao Nguyễn Bình – Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ, cụm trưởng cụm thi đua khối phường năm 2024 thông qua nội dung thi đua năm 2024 

Năm 2024, 10 phường thuộc quận ký giao ước thi đua với 6 chỉ tiêu. Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, các phường tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số và chủ đề năm của quận Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư – Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Lãnh đạo UBND các phường ký giao ước thi đua năm 2024 

Quỳnh An 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0