image banner
UBND quận họp nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về việc giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Xuân và vợ là bà Phạm Thị Cậy

Sáng 07/02, UBND quận tổ chức họp nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về việc giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Xuân và vợ là bà Phạm Thị Cậy (địa chỉ ở phường Nam Sơn). Đồng chí Phạm Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 06/3/2003, UBND quận Kiến An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V636342 số vào sổ 00069/QSDĐ/Q1-QT đối với lô đất số 50 khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An cho hộ bà Phạm Thị Cậy với diện tích 99,96m2 tại vị trí lô số 50 khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An (trên cơ sở Quyết định số 1930/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho nhân dân làm nhà ở). 

Ngày 10/5/2003, UBND quận Kiến An ban hành quyết định số 372/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V636342 số vào sổ 00069/QSDĐ/Q1-QT do UBND quận Kiến An cấp ngày 06/3/2003 đối với lô đất số 50 khu Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An với lý do: hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đầy đủ thủ tục theo quy định: phiếu thu tiền sử dụng đất do UBND phường Quán Trữ cấp là bản phô tô bị tẩy xóa, sửa chữa. Đồng thời, giao UBND phường Quán Trữ quản lý lô đất số 50 chờ hoàn thiện đủ hồ sơ thủ tục, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo xong mới cấp giấy chứng nhận trở lại. 

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Ngày 05/8/2022, Tòa án nhân dân quận Kiến An ban hành quyết định số 96/2022/QĐCNHGT-DS về việc công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án. Trong đó, có nội dung: “Ông Nguyễn Văn Nhân trả lại bản chính phiếu thu ngân sách xã số 107 ngày 18/7/1995 đối với lô số 50 và Phiếu thu ngân sách xã số 127 ngày 18/7/1995 đối với Lô số 52 của UBND phường Quán Trữ cho ông Phạm Ngọc Xuân để ông Phạm Ngọc Xuân, bà Phạm Thị Cậy, ông Trần Đức Hải và ông Lương Sỹ Hoài Nam hoàn tất thủ tục xin cấp (cấp trở lại) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Sau khi có quyết định của Tòa án nhân dân quận Kiến An về việc công nhận kết quả hòa giải thành, ông Xuân đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An xem xét và nhận thấy chưa có đủ căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 50 khu Đầm Triều cho ông Phạm Ngọc Xuân và ban hành công văn số 373/CNKA ngày 30/12/2022 nêu những vướng mắc. Cụ thể, do có chênh lệch diện tích giữa quyết định số 1930/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho nhân dân làm nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V636342 số vào sổ 00069/QSDĐ/Q1-QT đối với lô đất số 50 khu Đầm Triều; và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của gia đình ông Xuân bà Cậy khi UBND quận Kiến An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V636342. Ông Phạm Ngọc Xuân đã gửi đơn khiếu nại hành vi hành chính đối với văn bản số 373 ngày 30/12/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Kiến An.

Đồng chí Phạm Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND quận giao UBND phường Quán Trữ rà soát, báo cáo cụ thể về quá trình quản lí, sử dụng của lô đất số 50 khu Đầm Triều, phường Quán Trữ. Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kiến An, phòng Quản lí đô thị và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, các hồ sơ, tài liệu, tính pháp lý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả lời công dân./.

Quỳnh An

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0