image banner
Điện thoại đường dây nóng về ô nhiễm môi trường Quận Kiến An
Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử của UBND quận và Chủ tịch UBND các phường để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của quận

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Công văn số 1098/BTNMT-TCMT ngày 04/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về môi trường; Công văn số: 5036/UBND-MT ngày 09/9/2022 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường như sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Là cơ quan thường trực đảm bảo thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Phân công lãnh đạo phòng phụ trách đường dây nóng tiếp nhận và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin và xử lý vụ việc được phản ánh qua đường dây nóng quận (theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 5 của Quy chế).
- Tham mưu, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.
2. Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao quận:
- Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử của UBND quận và Chủ tịch UBND các phường để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của quận (có danh sách gửi kèm).
- Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận thực phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng tin, bài, chuyên mục để thực hiện việc tuyên truyền thông tin đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận.
3. Ủy ban nhân dân 10 phường:
Cập nhật, công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND phường trên hệ thống truyền thanh và cổng thông tin điện tử phường để tiếp nhận, xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo Quy chế.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, chỉ đạo./.

 

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
 QUẬN KIẾN AN

1. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của quận:
- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị: 0975.236.293
- Địa chỉ thư điện tử: hmquyen.mt@gmail.com


2. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của UBND 10 phường:
- Phường Bắc Sơn: 0904.203.343  - haivuxuangtvt@gmail.com
- Phường Đồng Hòa: 0972.904.888 - vuvancuongns@gmail.com
- Phường Lãm Hà: 0914.520.380 - vukhachiep.lamha@gmail.com
- Phường Nam Sơn: 0914.901.269 - hieuchinh76@gmail.com
- Phường Ngọc Sơn: 0912.530.613 - vanhinh2014@gmail.com
- Phường Phù Liễn: 0968.062.496 - trantienbqlka@ gmail.com
- Phường Quán Trữ: 0912.541.848 – vuhuuduong2012@gmail.com
- Phường Trần Thành Ngọ: 0904.676.746 - binhcn.hp@gmail.com
- Phường Tràng Minh: 0913.503.392 - vutienkahp1976@gmail
- Phường Văn Đẩu: 0983.881.979 - trantuananh@haiphong.gov.vn
 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Trong năm: 0